โทร : 02 521 8420
E-mail : editor.triple@gmail.com

หลักการจัดการและองค์กร

250.00 ฿

หลักการจัดการและองค์กร โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแบบเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่น ๆ ที่ศึกษาวิชานี้ โดยเนื้อหาของตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน อันประกอบด้วยการศึกษาหน้าที่ทางการจัดการที่มีความสำคัญต่อนักบริหารและมีผลต่อความสำเร็จขององค์การ เพื่อเป็นการสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวางแผน การตัดสินใจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดองค์การ การนำการสื่อสารภายในองค์การ การจูงใจ การควบคุม การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การทำงานเป็นทีม เนื้อหารายละเอียดของตำราเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงวิวัฒนาการทางการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ได้มีการนำเอาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งความมีจริยธรรมทางธุรกิจและการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การเรียบเรียงเนื้อหาในแต่ละบทประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนและด้านการจัดการโดยตรง ดังนั้นจึงหวังว่าผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

ISBN 978-616-7326-84-9

Additional information

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ISBN

ปีที่พิมพ์

จำนวนหน้า

สำนักพิมพ์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักการจัดการและองค์กร”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *