โทร : 02 521 8420
E-mail : editor.triple@gmail.com

การบัญชีชั้นกลาง 1

280.00 ฿

การบัญชีชั้นกลาง 1 โดย อ.สุภานันต์ จันทร์ตรี เล่มนี้ศึกษาการบันทึกรายการสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยละเอียดประกอบด้วย การบัญชีเกียวกับเงินสด
เงิ
นฝากธนาคาร หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ลูกหนี ตัวเงินรับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การบั
ญชีสำหรับค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายรวมทังการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของวิชาดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทีเปลียนแปลงใหม่ ทีมีการปรับปรุงปี   พ.ศ. 2552  ซึ่งบางฉบับมีผลบังคับใช้ในวันที  มกราคม  พ.ศ. 2554  กำหนดโดย
สภาวิ
ชาชีพบัญชี

ISBN  978-616-7822-21-1

รหัสสินค้า: 978-616-7822-21-1 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

Additional information

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ISBN

ปีที่พิมพ์

จำนวนหน้า

สำนักพิมพ์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “การบัญชีชั้นกลาง 1”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *