โทร : 02 521 8420
E-mail : editor.triple@gmail.com

การบัญชีชั้นสูง 2

295.00 ฿

การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2) ของ ผศ.สุรชัย เอมอักษร เล่มนี้ สามารถใช้เป็นหนังสือเรียนหลัก หนังสือเสริมหลักสูตร หนังสือที่ใช้ศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งใช้เป็นหนังสือประกอบการค้นคว้าและอ้างอิงของนักศึกษา นักบัญชี หรือผู้ที่มีความสนใจทั่วไปได้ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ถูกเรียบเรียงให้อยู่ในกรอบของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย งบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น และหลังวันซื้อหุ้น รายการค้าระหว่างบริษัท การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ และการถือหุ้นระหว่างบริษัท มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถูกใช้เป็นแนวทางเพื่อการเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ได้เรียบเรียงตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2545) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง การบัญชีสำหรับกิจการที่มีปัญหาทางการเงินในกรณีที่ต้องเลิกกิจการและชำระบัญชี และการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไรไว้ในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้

ISBN 978-616-90276-8-3

รหัสสินค้า: 978-616-90276-8-3 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

Additional information

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ISBN

ปีที่พิมพ์

จำนวนหน้า

สำนักพิมพ์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “การบัญชีชั้นสูง 2”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *