โทร : 02 521 8420
E-mail : editor.triple@gmail.com

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
  กสิกรไทย  บจก. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น แม็กแวลู่ 849-100-5395
  ไทยพาณิชย์  บจก. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น  ประชานิเวศน์  085-2-31019-8
  กรุงศรีอยุธยา  บจก. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
 453-1-33673-4
  กรุงไทย  บจก. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น  ปตท.สำนักงานใหญ่  071-0-06770-4

 

หมายเหตุ
หากชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณามากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการโอนเงินของท่าน ที่ “แจ้งผลการโอนเงิน” ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งผลการโอนเงิน หรือแฟกซ์เอกสารการชำระเงินพร้อมทั้งเขียนเลขที่ใบสั่งซื้อพร้อมชื่อผู้ใช้ซึ่งสามารถดูได้ที่หน้าสมาชิกเมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้ว จะมีรายการใบสั่งซื้อสินค่าที่คุณค้างชำระเงิน เบอร์แฟกซ์ 02-521-8424 หากมีข้อสงสัยในการชำระเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-521-8420