โทร : 02 521 8420
E-mail : editor.triple@gmail.com

แจ้งโอนเงิน

ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname

อีเมลล์ / Email

โทรศัพท์ / Telephone

เลขที่รายการสั่งซื้อ / Order ID

ธนาคารที่ชำระเงิน / Bank

จำนวนเงิน / Total

วันที่ชำระเงิน / Date

เวลาที๋โอน

ข้อความของคุณ

อัพโหลดสลิป / Upload Slip

หากมีข้อสงสัยในการชำระเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-521-8420